hinh 2
Hinh 1
Sản phẩm - Chương trình khuyến mãi!!! - Công ty TNHH Làng Dòng

Sản phẩm

lang-dong

W: 6 cm : H: 15 cm : D: 4 cm

Chất liệu: Búp chè xanh

lang-dong

W: 9 cm : H: 16 cm : D: 9 cm

Chất liệu: Búp chè xanh

lang-dong

W: cm : H: cm : D: cm

Chất liệu: Búp chè xanh