hinh 2
Hinh 1
Sản phẩm - Bánh Nẳng - Làng Dòng - Công ty TNHH Làng Dòng

Sản phẩm >> Bánh Nẳng - Làng Dòng

Thông tin chi tiết về sản phẩm: Bánh Nẳng - Làng Dòng

Click vào hình ảnh để xem sản phẩm tốt hơn

Tên sản phẩm: Bánh Nẳng - Làng Dòng Mã sản phẩm: 53708 Chiều rộng: 20 cm Chiều cao: 03 cm Chiều sâu: 03 cm Chất liệu: Gạo Nếp, Nước Nẳng
Giá sản phẩm: 15000 VNĐ
Chi tiết sản phẩm:

Bánh Nẳng - Làng Dòng


Số lượng:
Sản phẩm cùng loại