hinh 2
Hinh 1
Sản phẩm - Bánh đúc - Công ty TNHH Làng Dòng

Sản phẩm

lang-dong

W: 12 cm : H: 04 cm : D: 04 cm

Chất liệu: Gạo tẻ,lạc,nước nẳng...