hinh 2
Hinh 1
Sản phẩm - Bánh dày - Công ty TNHH Làng Dòng

Sản phẩm

lang-dong

W: 17 cm : H: 03 cm : D: 03 cm

Chất liệu: Gạo nếp,đỗ xanh,dừa,vừng,đường kính...