hinh 2
Hinh 1
Sản phẩm - Bánh chưng - Công ty TNHH Làng Dòng

Sản phẩm

lang-dong

W: 13 cm : H: 05 cm : D: 05 cm

Chất liệu: Gạo nếp,đỗ xanh,thịt lợn,tiêu...

lang-dong

W: 07 cm : H: 02 cm : D: 02 cm

Chất liệu: Mật,đường,lá gai,đỗ xanh,Dừa