hinh 2
Hinh 1
Sản phẩm - Bánh nẳng - Công ty TNHH Làng Dòng

Sản phẩm

lang-dong

W: 20 cm : H: 03 cm : D: 03 cm

Chất liệu: Gạo Nếp, Nước Nẳng