hinh 2
Hinh 1
Sản phẩm - - Công ty TNHH Làng Dòng

Sản phẩm

lang-dong

W: 6 cm : H: 15 cm : D: 4 cm

Chất liệu: Búp chè xanh

lang-dong

W: 9 cm : H: 16 cm : D: 9 cm

Chất liệu: Búp chè xanh

lang-dong

W: cm : H: cm : D: cm

Chất liệu: Búp chè xanh

lang-dong

W: 17 cm : H: 03 cm : D: 03 cm

Chất liệu: Gạo nếp,đỗ xanh,dừa,vừng,đường kính...

lang-dong

W: cm : H: cm : D: cm

Chất liệu:

lang-dong

W: 12 cm : H: 04 cm : D: 04 cm

Chất liệu: Gạo tẻ,lạc,nước nẳng...

lang-dong

W: 13 cm : H: 05 cm : D: 05 cm

Chất liệu: Gạo nếp,đỗ xanh,thịt lợn,tiêu...

lang-dong

W: 07 cm : H: 02 cm : D: 02 cm

Chất liệu: Mật,đường,lá gai,đỗ xanh,Dừa

lang-dong

W: 20 cm : H: 03 cm : D: 03 cm

Chất liệu: Gạo Nếp, Nước Nẳng