hinh 2
Hinh 1
Đối tác - Công ty TNHH Làng Dòng

Khách hàng >> Công ty truyền thông Mặt Trời Xanh

Công ty truyền thông Mặt Trời Xanh

lang-dong

Mặt Trời Xanh là đơn vị truyền thông đầu tiên có mặt tại Việt Trì cũng như đối với 9 tỉnh khu vực Tây Bắc. Mặt Trời Xanh hiện đang hoạt động mạnh về các lĩnh vực như: + Sản xuất và book sóng các chương trình truyền hình. + Tổ chức các sự kiện. + Dịch vụ sở hữu trí tuệ, bản quyền thương hiệu. + Cung cấp các loại phần mềm và thiết webiste.