hinh 2
Hinh 1
Công ty TNHH Làng Dòng

Sản phẩm mới

Chiều rộng: cm : Chiều cao: cm : Chiều sâu: cm

Chất liệu: Búp chè xanh

Chiều rộng: 9 cm : Chiều cao: 16 cm : Chiều sâu: 9 cm

Chất liệu: Búp chè xanh

Chiều rộng: 20 cm : Chiều cao: 03 cm : Chiều sâu: 03 cm

Chất liệu: Gạo Nếp, Nước Nẳng

Chiều rộng: 13 cm : Chiều cao: 05 cm : Chiều sâu: 05 cm

Chất liệu: Gạo nếp,đỗ xanh,thịt lợn,tiêu...

Chiều rộng: 17 cm : Chiều cao: 03 cm : Chiều sâu: 03 cm

Chất liệu: Gạo nếp,đỗ xanh,dừa,vừng,đường kính...

Chiều rộng: cm : Chiều cao: cm : Chiều sâu: cm

Chất liệu:

Chiều rộng: 07 cm : Chiều cao: 02 cm : Chiều sâu: 02 cm

Chất liệu: Mật,đường,lá gai,đỗ xanh,Dừa

Chiều rộng: 12 cm : Chiều cao: 04 cm : Chiều sâu: 04 cm

Chất liệu: Gạo tẻ,lạc,nước nẳng...

Chiều rộng: 6 cm : Chiều cao: 15 cm : Chiều sâu: 4 cm

Chất liệu: Búp chè xanh

Sản phẩm nổi bật

Chiều rộng: 6 cm : Chiều cao: 15 cm : Chiều sâu: 4 cm

Chất liệu: Búp chè xanh

Chiều rộng: 9 cm : Chiều cao: 16 cm : Chiều sâu: 9 cm

Chất liệu: Búp chè xanh

Chiều rộng: cm : Chiều cao: cm : Chiều sâu: cm

Chất liệu: Búp chè xanh

Chiều rộng: 12 cm : Chiều cao: 04 cm : Chiều sâu: 04 cm

Chất liệu: Gạo tẻ,lạc,nước nẳng...

Chiều rộng: 20 cm : Chiều cao: 03 cm : Chiều sâu: 03 cm

Chất liệu: Gạo Nếp, Nước Nẳng